Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
Дата здійснення дії: 23.04.2009
Дата публікації 24.04.2009 19:01:00
Найменування емітента* Відкрите акціонерне товариство "Калуський завод будівельних машин"
Юридична адреса* Івано-Франківська обл. м.Калуш вул. Б.Хмельницького,79 77300
Керівник* Макар Мирон Степанович - Генеральний директор. Тел: 0347220695
E-mail* budmash@kl.if.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
За рішенням Загальних зборів акціонерів Відкритого акціонерного товариства "Калуський завод будівельних машин" від 23.04.2009 року відбулися наступні зміни у складі посадових осіб Товариства:
Наговський Микола Григорович (Паспорт: серія СС номер 435434 виданий 27.12.1997 р. Калуський РВ УМВС), яка займала посаду Голова Спостережної ради, звільнена за власним бажанням. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 1,184%.Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Перебував на посаді: 12 років
Мудра Володимира Юліанівна (Паспорт: серія СС номер 608342 виданий 08.09.1998 р. Калуським МВ УМВС), призначена на посаду Голова Спостережної ради.Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0,498%.Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, на який призначено особу: 5 років. Була членом Спостережної ради.Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 288 акцій.
Носан Андрій Борисович (Паспорт: серія СЕ номер 138839 виданий 13.07.2002 р. Калуський ММВ), призначена на посаду Член Спостережної ради..Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 1,65349%.Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, на який призначено особу: 5 років. Обіймав посаджу начальника відділу постачання. Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 956 акцій.

Особа, що вказана нижче підтверджує достовірність інформації, що вказана в повідомлення, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства:
Генеральний директор Макар Мирон Степанович