Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Відомості про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій
Дата здійснення дії: 10.06.2013
Дата публікації 13.06.2013 19:01:00
Найменування емітента* Публічне акціонерне товариство "Калуський завод будівельних машин"
Юридична адреса* Івано-Франківська обл. м.Калуш, вул. Б.Хмельницького,79,77300
Керівник* Хмарник Анатолій Володимирович - Генеральний директор. Тел: 0347266490
E-mail* budmash@optima.com.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
Згідно повідомлення зберігача цінних паперів ТОВ "Західний реєстр" вих № 27/13 від 10.06.2013 року отриманого емітентом12.06.2013 року стало відомо про зміни власників іменних цінних паперів публічного акціонерного товариства "Калуський завод будівельних машин" (ЄДРПОУ 01267876), яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій емітента, а саме:
Пакет акцій фізичної особи збільшився на 63 голосуючих акцій ПАТ "Калуський завод "Будмаш"(0,1090% голосуючих акцій) і становить9013 голосуючих акцій (15,5888% голосуючих акцій).

Особа, що вказана нижче підтверджує достовірність інформації, що вказана в повідомлення, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства:
Генеральний директор Хмарник Анатолій Володимирович