Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
Дата здійснення дії: 30.03.2011
Дата публікації 03.04.2011 09:01:00
Найменування емітента* Відкрите акціонерне товариство "Калуський завод будівельних машин"
Юридична адреса* Івано-Франківська обл. м.Калуш вул. Б.Хмельницького,79 77300
Керівник* Макар Мирон Степанович - Генеральний директор. Тел: 0347220695
E-mail* budmash@optima.com.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
Згідно з рішенням Загальних зборів товариства 30.03.2011року в порядку переобрання звільнені з посад:
1. Голови Наглядової ради – Мудра Володимира Юліанівна, частка в статутному капіталі емітента 0,49812% перебувала на посаді з 2009 року.
2. Члена Наглядової ради – Носан Андрій Борисович частка в статутному капіталі емітента 1,65349% перебував на посаді з 2009 року.
3. Генерального директора – Макар Мирон Степанович частка в статутному капіталі емітента 14,75518% перебував на посаді з 1996 року.
4. Технічного директора – Хмарник Анатолій Володимирович частка в статутному капіталі емітента 14,78112% перебував на посаді з 1996 року.
5. Члена ревізійної комісії – Лучка Олександра Володимирівна частка в статутному капіталі емітента відсутня перебувала на посаді з 2004 року.
Призначено на посади в порядку обрання терміном на 3 роки :
1. Голови Наглядової ради - Макар Мирон Степанович володіє часткою в статутному капіталі емітента 14,75518% , що складає 8531 акцію. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.
2. Члена Наглядової ради – Мудра Володимира Юліанівна, володіє часткою в статутному капіталі емітента 0,49812% , що складає 288 акцій. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.
3. Генерального директора – Хмарник Анатолій Володимирович володіє часткою в статутному капіталі емітента 14,78112% , що складає 8546 акцію. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.
4. Технічного директора – Папідоха Юрій Васильович, володіє часткою в статутному капіталі емітента 0,10896% , що складає 63 акції. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.
5. Члена ревізійної комісії – Андрійчин Михайло Теодорович, володіє часткою в статутному капіталі емітента 0,32689% , що складає 189 акцій. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.

Особа, що вказана нижче підтверджує достовірність інформації, що вказана в повідомлення, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства:
Генеральний директор Макар Мирон Степанович